Ehdottajat
Kannustajat
SRAL
RATS
Viestikallio
Kakkosten Kerho
OH2AV

Heikki Lahtivirta, OH2LH, OH2BSH


Olen lupautunut hallitusehdokkaaksi kolmen suuren ra-kerhon ja yksityisten radioamatöörien esityksestä. Tukenani ovat työpaikkakerhoni NORA ry, Radioamatööritekniikan Seura ry ja yksi vanhimmista eli Kakkosten Kerho ry.

Olen 40-vuotias ja perheessä on lisäkseni vaimo ja 12- ja 8-vuotiaat lapset. Valmistuttuani tietoliikenneinsinööriksi v. 1985  siirryin Nokia oyj:n palvelukseen aluksi laitteistosuunnitteljaksi, nykyisin toimin järjestelmäasiantuntijana ja ryhmäpäällikkönä TETRA-radiopuhelinjärjestelmien teknisessä tuessa. Asiakkaina ovat teleoperaattoriyritykset ja eri maiden kansallisesta turvallisuudesta vastaavat viranomaiset. Vastuullisissa esimiestehtävissä olen toiminut n. 5 vuotta (7 alaista).

Radioamatööripolkuni on ollut jokseenkin tasainen: kokelasluokkaan 1977 ja yleisluokkaan 1979. Bandiworkkiminen oli alkuun melko aktiivista HF:llä, nykyisin satunnaista QTH:sta johtuen,  ja pääpaino on siirtynyt VHF/UHF-alueille, SHF:kin on alullaan. Kilpailutoiminnassa olen ollut mukana workkimassa  OH2AXH:n asemalta multiop. luokassa 1,3GHz:n ARRL International EME Contest 90-luvun lopulla, jolloin tiimi voitti ko. kisan neljänä vuotena. Rakentelu ja tekniset kokeilut ovat mieluisia: DATV, ATV, ILMARI 2003 , OH2RUA, jne. Alusta alkaen olen rakentanut suurimman osan käyttämistäni antenneista itse. Viime vuosina olen  restauroinut vanhoja RA-laitteita workkimiskuntoon.  

Olen motivoitunut ja sitoutunut varttuneempana radioamatöörinä harrasteemme koulutustoimintaan sen eri muodoissa: kouluttajana OH2AA:n kursseilla vv. 1988-98, näkövammaisten RA-kursseilla, kurssi Myyrmäen ammattioppilaitoksessa v. 2002 jne.
Viime vuosina olen kokeillut "Elmeröintä" eli ohjata ja opastaa itseopiskeluun innokkaita  nuoria harrastukseen mukaan. FICORA:n avustava pätevyystutkija ja pätevyystutkija-lautakunnan jäsen olen ollut 1990-luvun alusta, SRAL:n koulutusvaliokunnan pj. 90-luvun alkupuolella, ILMARI 2003 -projektipäällikkö ym.


Muutamia ajatuksiani radioamatööriharrasteeseen ja SRAL:n toimintaan liittyen:

  • SRAL on kaikkien suomalaisten radioamatöörien edunvalvoja ja radioamatööriaatteen edistäjä.
  • SRAL:n  hallituksen ja puheenjohtajan toiminnan on oltava johdonmukaista ja on noudatettava sovittuja periaatteita.
  • SRAL:n toimiston työntekijöiden asema on turvattava ja toimenkuvat laadittava/selvitettävä.
  • Uusien jäsenten ja etenkin nuorten saaminen mukaan harrasteeseemme vaatii pitkäjänteistä ja hyvin pohjustettua työtä. Yhteiskuntamme hektinen elämänmeno ja erilaisten harrasteiden runsas tarjonta tuovat haasteita RA - toiminnalle, joka vaatii tiettyä pitkäjänteisyyttä.  Esimerkiksi TURVA-2003 kaltaiset harjoitukset ja uudet luokat ovat nyt oivallinen mahdollisuus, jotka on täysin hyödynnettävä RA - toiminnan edistämiseen.
  • SRAL:n on keskityttävä lähitulevaisuudessa kerrallaan  muutamiin valittuihin tavoitteisiin. Tavoitteita voi olla useampiakin, mutta kerralla työstetään vain muutamaa tärkeintä. Tavoitteiden on oltava koko liiton jäsenistöä hyödyttäviä, konkreettisia ja saavutettavissa olevia.
  • SRAL:n tiedoituksen ja toiminnan tulee olla avointa. Jäsenistöllä pitää olla esim. oikeus nähdä hallituksen kokouspöytäkirjat. Ainoastaan henkilöiden yksityisyyteen ja liiton  strategisiin raha-asioihin liittyvät asiat tulee poistaa julkisista versiosta.
  • Radioamatööri-lehdessä pitää noudattaa sananvapauden periaatteita : kaikilla jäsenillä on oikeus kirjoittaa ja julkaista artikkeleita, mielipiteen ilmaisuja ja vastineita.
  • Harrasteyhdistyksellä ei voi olla mitään salattavaa jäsenistöltään toimintaansa liittyen.
  • SRAL:n lähimenneisyyden ja nykyiset ongelmat on selvitettävä ja niistä on otettava opiksi ja sen jälkeen ne on unohdettava.
Heikki OH2LH